Distrikt

DISTRIKT
Här kommer du att hitta information om ditt distrikt, arbete pågår med att lägga ut material. Miljöpartiet de Gröna i Västra Götaland är paraplyorganisation för fem distrikt. Det är dessa avdelningar som t.ex. fastställer listorna till riksdag och region. De fem distrikten är:
Västra, Göteborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg